dead-donkey.com
20.02.18 Fangoria returns!
21.07.13 Nightbreed: The Cabal...
16.02.13 Fist of Jesus (2013)
15.09.12 Videodrome remake
08.09.12 phpBB upgrade and ser...
05.08.12 Site updates and patc...
09.06.12 Mad God on Kickstarte...
23.05.12 Carmageddon on Kickst...
29.04.12 Mel Gibson in Machete...
29.04.12 Forum registrations o...
21.04.12 Prometheus
06.02.12 Dead-Donkey Twitter,...
02.07.20 Blood Trap (2015)
01.07.20 Kill Mode (2020)
29.06.20 Borrower, The (1991)
28.06.20 Red State (2011)
24.06.20 Fright Night - Part 2 (...
23.06.20 Fright Night (1985)
Navigation
Sat 04 Jul, 2020
· Site Map
· Frontpage
· Scifi Forums
· HHAH Forums
· Fileheaven Forums
 
Edonkey Links
· Movies
· Games
· Series
· Collections
· Old Movie Archive
 
News
· All
· Site News
· Horror News
· Movie News
· Games News
· P2P News
· News Archive
 
Reviews
· Movie Reviews
· Game Reviews
· Series Reviews
 
Help
· Emule FAQ
· Encoding FAQ
· Playback / Codec FAQ
· Site FAQ
 
Downloads
· Client Downloads
· Codec Downloads
· Utility Downloads
· Misc Downloads
 
Links
· P2P Links
· Horror Links
· Movie Links
· Resource Links
 
Bloodsucking Redneck Vampires (2004)

Comment
Vampires too stupid to live long!

Quote:
http://cover6.cduniverse.com/MuzeVideoArt/05/229405.jpg

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                     ^

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2a280MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWiMMW00XXZ8Zaa8ZaWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0XB8BZ8WMMWa2SaS77ZBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBBS2a0B0Z2aZZaaa22aSX7S8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00MBa0ZBW8aX2aZaaaZaXXX222Xr:XMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMM7a0B0;MMaXXS77X22aX7rr;XSXiaMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMaSZ2228S7r8aS72S7S077XSXXX2XriWMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMa8M0a2XZaX2XXS2Z8aSr;rX7XSX;,2MMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;M0BWW008a2X22S2S2aZXrr77SS7;7XXr,.MMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrZ0MW0a22aZM;SZ8XX7S22XX7r;SX7rirr: ,MMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWSBBZZX;XMBrMai.X7227;720XX;rXX777Xr;..WMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBSSM088BZWMMMar2XXSaSX;7r7rr;;irSX7XX: rMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrWMMBaBBZZSZa8MMMWBZ72SaSZXX;r;;irX;X7rri :MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;X8227Z8aSM8Z2XaXrWMZ;ZXZ0Zr;;Xr7;;;rSi:;i;;; MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW BZiZZariiM0aaarXiWMMXSXZ2Z82ZB27r;ii,::;;;;r; MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM278r;8ZaS7i7X8WWB0a2 MX8B2;,r27;Z2r7;7ZSXaS7X;ii;; ,MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXSBSa7X2XrX02XS2SBaSrZ;2MMMra7ii:iir7rii;:,:,,:irr: 7MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2aBZaZ2;7BZZWM;WZ7;rXMWMMMrX2XX2002S7r;r:, ,. .;;, ZMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXrM0rWZZWMMW2Z2Z0Xr7SMMBiM08iZWM8MMMSXair8Srr7X;r;iS;..,:i. MMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ :i, iS8MWWMSZ2SMMZZS,. aMM X7S20B82aZZ2aSr,.,:i; ;MMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW7 .MM27;r.,780MMMWXZ08M0 . ii7Xi,ii;irri.,::: WMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr Xr;iMMMMaSr: .BSMrr :i7r:,:rXr;ii,:: MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,WWMMMMMMMMr7i8MZ .i2W0Z078MMMMZB ,, :;i;i,::::X;::, ,MMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Z :WMMWMM SMMMWWW;X,i;:ZM.MX,: .ir:i:i::..:iii, 0MMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMM. ,r0MMMX:.,i7X7: ;SSMMMM0 ,.i;::::.. ,:, MMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;7:;Z08;,i.::;7rrXS7.2MMM8iMMM2W8i,i.i:::...:. MMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2B2XX:SXrXX;rS77SriW0MBBS282iXMWM0MMZ...,.,,:i iMMMMMMMMMMM |
MM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 7Sr;7XZXX7r;;77rXMaaa0B8S22W0ir7ZMMZS; ...,i MMMMMMMMMMM |
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS; 72XS2;:i7aB278ZBWZBMMM00r, :0aZaZi:,..:, XMMMMMMMMMM |
MMM MM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 i::rrr;::;8a: XZZBMWMMMMMMMMrMa XM8i,,. ,: iMMMMMMMMMM |
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .,,:rX:2 2MMMMMMWZZX, rMMMM,.XZ2X:..:: MMMMMMMMMM |
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2:;..,7aXMMMMMMMMMMWW8iSMM7 WMM 7MBXi,.,: MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM :i:i0;SMMWWWMM0BZ8WMMX MMS ;MB,MMai..., MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2 WM ..7X;8MMMMBS; MMMMM Ma MMaaa8S;,,. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM MM MM MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7 ZM; . iXXBMMWWZ. 8MMMMW rM7.MW22;S7... MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM i,.70S .SMMMMMMMBSSSaMi :XSMM:;80Z,ii:,. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW.. aMi . XMMMMMMMMBXWZaW:, Si 0i;i::. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM27:, :MM .i,, rMMMMMB8X2 . :7Zr;i i..i:,. .MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM MM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7XS;:: Z8 ,ir,i: .i2ZaBMWBWB8B2SX2Zr irr:,. :MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M i,.,. MM ,;27ii;;.;rS7BBMMMM7 i0Baiii:,. iMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ ; ..,, :;ai Zai::ii0,i: iX2XaMMM .;;i;:.. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMM MMM M M M MMMMMMMMMMM0MrXr,...,, i,; XMMX:,iX,;iii..7,i2W:W7 ,::,,. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMrr::, ;. aMM; i7:ii7;:77 iMM;M0i.ii:,. MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMM2i 280i ,i;. ZMMi.Xri:;;ii:i0X;i; W ::,,. ,MMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMM02i WMMMMMMMX ,;XMMBr7i,i;;i,..X,,08 ; .;;:.. MMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMM M MM MM MMMMMMMMMMMMMa .M,MMMMW:XM.,X MMMZZr;:i;ii, 02X 0M. ,;;.. ZMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :0MaaMZMMMSMr;i MMMWWZS7;;ii:, rMMSX07 ,:,.. 2MMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM ;MMMB :riMMWMMB0i:i;iii. 2; .,:,,. . .MMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMXr, MM aW;MMMMMMMSZXSXr;:. i2Ma .,:... WMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBa,Z7MMXMMWaW7BW77r02;WW0BMBMZX7rX7i.i. X2M ,,:.. 2S;MMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8Z2ZZZWZB20Z0280M0BB87;rrirrS;rrXr:. M 2 ,:,. :MMrrWMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM02MZ222SrXX7XXSSa2a22S2X7ri777rSZMBa;7MM, :,. ,0MM..8MMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM80SiS8Xa2aXi :;;;;XMM,i ... :ZMM.iMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 ZMMMM2M MMMMMrM,MMS 0MM M BMMBZMM0a MWX .. .XM2 ,WMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMBaMMMMMM MMMMMM8M MMMZZ MMM7MMMW;MM;ZMMMMMBMMMMBr ..:2M2 .MMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW8MMMMMMMMMMM,WM MMMMMM MMMMMMMM.MMMXM.M r28MMSrSM MMSiSM aMi ..,XM: MMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMMMMMMMMMMWrMM WZZ7 : Z8 MMr87MMM: rS0aMMW . 8XM0ZMMW.0M; MM, ,:.XS. ;MMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMZXMMM8;MiZMMMM WMM MM :MW i M WM2WM, M ZS 7MW W 0M; ,7:7.. MMMMMM |
MMMMMMMMMMMMM ,MMM.MMMMMMMMMMMMXMMMMMMM MMMMMB M ;MMMB M .70a 2MZ rMM, ,8M.MM0; M8 rZr: .WMMMMMM |
MMMMMMMMMMaMMXMMMMMMMMMMMMMMMMM 7 22.MMMWMMMM :MMMMMrS MMM SMZ 8M ;Z;rM BMSX: MB .i, MMMMMMMM |
MMMMMMMMMM :ZMMZ0MMSXMMMMMMMMMM MMMM.; MMMMMMMM MMMMWMM MaMM,XMMSr0S;Mrr2 MB 8M S 0M . ;MMMMMMMM |
MMMMMMMMMM MrM.iXZ 7MMMMMMMBW MMMMMMM MMMMM Mr MMMMMM MM MZ WMZZaMMM iX WM ZrMrMM MMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMZ MX8:SX8i,SMMMMM0WMM2WMMMWWMM MMa XMM MM0MZiSMa;r.. M,MMM : MM2M7 XM, MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMM M MZZ782X,aMMMaMMWMMW: MMWMMM : MMMMM MMMM S M; .2X,M MM: MM MX8MSS . XM SMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMM MM0MaMMMMMM aMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMMMMM Mr iMMW . 0M BM MM::. MZX , 2M MMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM:XMMMMM MMZMMMM MMMWBiM. MM;S M0 .XZM2r,M 7MM0 , 7r 2 88iMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMM 7MMMMMMMM0MM7MMMMMMMZ.MriMMMM: M , Z M ZMMMMM7aMM Mr8 MM ., : MMM07MMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMZ MMMMMMMMMMM,8MMMMMMM MMM, MM. MMM S: X M 7Z MMMMi 2; XZ;M MM; ,:.i MMMM8SMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMWMMMMMMMMMMM 2MB88MS MMMMM 8 .M BWMWX7aSM MM M iMM aaM M MMM .. S,M72M: i0MMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MZa2SMB 7Mi,.rMM MMMMMMa X SMMX aW8 MMMXW. M 8M.,..MrMMM ;M2:MM MMMMMMM |
MMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMB7;MM MMMW028 MMri;iMZrMMMMMX. rS,M;rMMi 0i:M SS XX MZ:ZMMMMMM2 rMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMW2MMMMMMMMZB ;22MMiM 0iiS8 M ri a :i;W i MM r 8M 0S Z .2, M7rMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBW8,aMMZBMM aXB SM 2:8X8MZ XM 8;W:M MMrZ . M.W7MMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB7Z0MM M8 W2XB rMa;MMMW8 BMaB2Z0 B8WZ2.W MM, MMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7MW0MMS8M SMZiW7MMZ.WMSM :rMM aMMMM; MMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMXZ7MMMMMMSMMMMMMM2MMMMMM2aMMM WMSiSM; i.;..S Z M8MMM,0MMZrirMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMWMMMMMWMMMB0ZXMBMMMMMMB0Ma WMM.iMXSMMMM2 aMMM ;.rrMM W,MMM ,0,. ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMM8MMMMMM8Z88X8.7;BMMM, MMM, M .M, ;MZ 8M; M r Z ;a; :M8 WM;aM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMWSBMMMMBX2aSMM80BMM0XiMMMMZMMMB2BMSMMB MrM MBMMM;;; MZaiWMM 8W,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMZSMMMMMa2MM2 .MMMBBM2: iMa iiSMZBX MB aMaBZi i8ZMMM0 . MMrMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWSMMMrMMMMMM0WWMaWM i8aS80 WMMZ. M rWMMM; :M MMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, MWaMMMM. :MM MBiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ZZS;:X78BWSM22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:2MMMMMMMMMMMXr;:iir7;SZMMM7 .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM808aZMMM8:: :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M M M M M M M MMMMMMMMMMMMMMMMB WMZa22MMZSr ,..iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M M M MMM MMM MMM MM MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXS0MMZ: :iii 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM M M M M M M MM MM MMMMMMMMMMMMMWMMM0MMMMMM, ;Xr:;;, iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM MMM M M MMMMM M MMM M MM MMMM MMMMMMMMMMMMMMM07rSXS iX2r;;r7;, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM MMM M M M M M M MM MM MMMMMMMMMMM0i :i .;aBS:,,i7ri;: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr,.::ii;77r;7i:;7i:i;77iiiii WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBaaiirr7XS7;i::Sai:r7Xr77;iii.:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW22SSXSrr7i;iira7,i7XXrr;i:i;i .aMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMB2ri2MX:iiii27,:r7r7ri;:i;7r;, 0MMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0, . ;;XZMX rXi;XaXSZZrir;i;i;iiiii: .aMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS i;:,,,,i;;Xr:,,Sr;r7Zrrira8X;r777;:::i;ii:,.::i;MMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB,i;;,,rSX;.;2;.,7.X00X0ZXi,i;rrr;r;;;;ii::i:irXX2MMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi.,:iiirri:iXrrZMMMM82a7iii;iiir;rr;i:,,iiiirSSZMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ir7Xriii;r2WBX;..0MrrXX,,;;rir77r;iii;iii;rXXZMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWir;:rXi.:;7ZMMB2X2SSMZ;;rSXr:irr;;;;;;;;rXX2MMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXS7i:iaX,77rr;X2aSr70MMX;X2Xr:i;i;;;;rXSXX8MMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7X7rr;2Sr7X2X;r;2ar:.;7:i;7X7i;rr7r77SSS8MMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMZ2ZMMMMMMMMMMBXXXS2S;;rSZ2X7riiir;iii;rrX7i;;;7X2SSWMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMX7r 7MMMMMMMMWZ2X;ir7i;77i;iir7XS77;rr777;r7XXS8MMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM02aS7,:7r;XSaZWZSXaMMBX;X8MM8XXa7r;XSXSXXSXXSZMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMSa00a2XXS8002X772Z22aZSSBBaaSXSXr7Saa2S2SBMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMM822a22aaMMZX7X8MW82XSS7;rrXSX2BWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
|
<---------------------------------------------------------------------------------------------------->


*******************************************************************************
Bloodsucking Redneck Vampires (2004)
*******************************************************************************

-------------------------------------------------------------------------------
General Information
-------------------------------------------------------------------------------
Type.................: Movie
Compression Format...: XviD
Length...............: 01:47:32
Requires 700 MB CDR..: Yes

Audio Format.........: MP3
Bitrate..............: 128 - VBR
Hz...................: 48,000
Channels.............: Stereo

Video Format.........: AVI
Video Bitrate........: 766kb/s
Resolution...........: 544x416
FPS..................: 23.976
Source...............: DVD
Original Format......: NTSC
Genre................: Horror
IMDb Rating..........: 4.1
Movie Information....: http://www.imdb.com/title/tt0421758/
CD1 Size.............: 700mb
CD2 Size.............:
DVD Supplier.........: Spawndizzle
Ripper...............: ThEdEaDLiVe

-------------------------------------------------------------------------------
Synopsis
-------------------------------------------------------------------------------

It's business as usual in the tiny, backwards town of Backwash--Ma Poissier has

won a free home decorating consultation from out-of-place Frenchman Jean-Claude,

and the town's typical highjinks (voyeurism, flatulence, and alcohol abuse)

continuing on as a prelude to the annual Tripe Days Festival. But that's not all

--beautiful vampire Catherine has just arrived in town with her familiar, Lendel,

to hide from a vampire hunter. While there, she decides to turn a few rednecks

into her own personal slaves... If INTERVIEW WITH THE VAMPIRE collided with

AMERICAN PIE, it might looks something like BLOODSUCKING REDNECK VAMPIRES.

-------------------------------------------------------------------------------
Greets
-------------------------------------------------------------------------------

Nucleus - OdiumX - Gore-E - Str

GRiMRiPPERS - INFECT - iMAGiCA

ScAreDsHitleSS - ReVeNgE - ferox

Stetheboro - VideoMan - KamuiX

JoeZombi - Vet - All that spread horror

-------------------------------------------------------------------------------
Death To
-------------------------------------------------------------------------------

Mpaa - Riaa - Overpeer (you guys are pathetic) - Baytsp

Retspan - MediaSentry - Media Defender - MediaForce

NetPD - Nuke Pirates - And all other anti p2p assholes

-------------------------------------------------------------------------------

~Those who live, live off the dead.~

_______ _ .____ _ .____ .___ . __ __
' / / / ___/ / ___ / ` / ` | | ___
| |,---. |__. / | |__. / ` | | | | / .' `
| |' ` | ,' | | | | | | | | / |----'
/ / | /----/ `___,' /----/ `.__/| /---/ /---/ / / `.___,

-------------------------------------------------------------------------------


Somebody Doc wishes he could get...Somebody who Doc keeps well fed and bred...

Bloodsucking.Redneck.Vampires.2004.DVDRip.XviD-ThEdEaDLiVe.avi (700 MB) [Stats]

thanks to TheDeadLive and Wargand

Format: DivX/XviD
Source: DVD
Category: Vampire
Sub-Category: None
Date: 29 Feb, 2008
Hits: 4490
Score: None
Submitter: Slayer
Add this entry to facebook Add this entry to Del.icio.us Add this entry to stumbleupon
View original forum thread: Bloodsucking Redneck Vampires (2004) (12 Replies)
Advertisement
 
Donation
· Help out
· Donations
· Affilate Schemes
· Feedback
 
Site Search

[Advanced Search]
 
Polls
What is the most important factor that makes you watch a horror movie?
IMDb rating or comments
Cover or poster (design, gore, atmosphere)
Screenshot pictures taken from the movie
Plot outline (background story)
Posts on dead-donkey rating the movie as good or bad
Persons involved (actors, producer, director)
Something else ... I will post it below.
  
pollcode.com free polls
 
Theme
 
Login
Username:

Password:


[Not Registered?]
[Forgot Password?]
 

Disclaimer
The content of this website was created for dead-donkey.com, but may be published freely with reference.
Submitted reviews are owned by the original author who should be contacted for permission on reproduction or publication. All referenced movies, games, and literature are property of their respective owners.
All ed2k links submitted are unfiltered, unmoderated, and unedited, and are provided as-is from hashlinks found freely on the edonkey2000 network and exist regardless of this site.
Their validity, legality and content is subject to the end users usage. Any harm encounted through such use is the responsability of the user.


This site's code was written by Spud The Destroyer for www.dead-donkey.com 2005+