dead-donkey.com
20.02.18 Fangoria returns!
21.07.13 Nightbreed: The Cabal...
16.02.13 Fist of Jesus (2013)
15.09.12 Videodrome remake
08.09.12 phpBB upgrade and ser...
05.08.12 Site updates and patc...
09.06.12 Mad God on Kickstarte...
23.05.12 Carmageddon on Kickst...
29.04.12 Mel Gibson in Machete...
29.04.12 Forum registrations o...
21.04.12 Prometheus
06.02.12 Dead-Donkey Twitter,...
13.06.21 La Meute (2010)
06.06.21 Chromeskull: Laid To Re...
05.06.21 Great White (2021)
03.06.21 Laid To Rest (2009)
31.05.21 Monster Man (2003)
30.05.21 Savaged (2013)
Navigation
Sun 13 Jun, 2021
· Site Map
· Frontpage
· Scifi Forums
· HHAH Forums
· Fileheaven Forums
 
Edonkey Links
· Movies
· Games
· Series
· Collections
· Old Movie Archive
 
News
· All
· Site News
· Horror News
· Movie News
· Games News
· P2P News
· News Archive
 
Reviews
· Movie Reviews
· Game Reviews
· Series Reviews
 
Help
· Emule FAQ
· Encoding FAQ
· Playback / Codec FAQ
· Site FAQ
 
Downloads
· Client Downloads
· Codec Downloads
· Utility Downloads
· Misc Downloads
 
Links
· P2P Links
· Horror Links
· Movie Links
· Resource Links
 
976-Evil (1989)


Quote:
http://images.amazon.com/images/P/B0000694WL.01.LZZZZZZZ.jpg

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                     

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2a280MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWiMMW00XXZ8Zaa8ZaWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0XB8BZ8WMMWa2SaS77ZBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBBS2a0B0Z2aZZaaa22aSX7S8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00MBa0ZBW8aX2aZaaaZaXXX222Xr:XMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMM7a0B0;MMaXXS77X22aX7rr;XSXiaMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMaSZ2228S7r8aS72S7S077XSXXX2XriWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMa8M0a2XZaX2XXS2Z8aSr;rX7XSX;,2MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;M0BWW008a2X22S2S2aZXrr77SS7;7XXr,.MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrZ0MW0a22aZM;SZ8XX7S22XX7r;SX7rirr: ,MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWSBBZZX;XMBrMai.X7227;720XX;rXX777Xr;..WMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBSSM088BZWMMMar2XXSaSX;7r7rr;;irSX7XX: rMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrWMMBaBBZZSZa8MMMWBZ72SaSZXX;r;;irX;X7rri :MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;X8227Z8aSM8Z2XaXrWMZ;ZXZ0Zr;;Xr7;;;rSi:;i;;; MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW BZiZZariiM0aaarXiWMMXSXZ2Z82ZB27r;ii,::;;;;r; MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM278r;8ZaS7i7X8WWB0a2 MX8B2;,r27;Z2r7;7ZSXaS7X;ii;; ,MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXSBSa7X2XrX02XS2SBaSrZ;2MMMra7ii:iir7rii;:,:,,:irr: 7MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2aBZaZ2;7BZZWM;WZ7;rXMWMMMrX2XX2002S7r;r:, ,. .;;, ZMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXrM0rWZZWMMW2Z2Z0Xr7SMMBiM08iZWM8MMMSXair8Srr7X;r;iS;..,:i. MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ :i, iS8MWWMSZ2SMMZZS,. aMM X7S20B82aZZ2aSr,.,:i; ;MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW7 .MM27;r.,780MMMWXZ08M0 . ii7Xi,ii;irri.,::: WMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr Xr;iMMMMaSr: .BSMrr :i7r:,:rXr;ii,:: MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,WWMMMMMMMMr7i8MZ .i2W0Z078MMMMZB ,, :;i;i,::::X;::, ,MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Z :WMMWMM SMMMWWW;X,i;:ZM.MX,: .ir:i:i::..:iii, 0MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMM. ,r0MMMX:.,i7X7: ;SSMMMM0 ,.i;::::.. ,:, MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;7:;Z08;,i.::;7rrXS7.2MMM8iMMM2W8i,i.i:::...:. MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2B2XX:SXrXX;rS77SriW0MBBS282iXMWM0MMZ...,.,,:i iMMMMMMMMMMM
MM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 7Sr;7XZXX7r;;77rXMaaa0B8S22W0ir7ZMMZS; ...,i MMMMMMMMMMM
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS; 72XS2;:i7aB278ZBWZBMMM00r, :0aZaZi:,..:, XMMMMMMMMMM
MMM MM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 i::rrr;::;8a: XZZBMWMMMMMMMMrMa XM8i,,. ,: iMMMMMMMMMM
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .,,:rX:2 2MMMMMMWZZX, rMMMM,.XZ2X:..:: MMMMMMMMMM
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2:;..,7aXMMMMMMMMMMWW8iSMM7 WMM 7MBXi,.,: MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM :i:i0;SMMWWWMM0BZ8WMMX MMS ;MB,MMai..., MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2 WM ..7X;8MMMMBS; MMMMM Ma MMaaa8S;,,. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MM MM MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7 ZM; . iXXBMMWWZ. 8MMMMW rM7.MW22;S7... MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM i,.70S .SMMMMMMMBSSSaMi :XSMM:;80Z,ii:,. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW.. aMi . XMMMMMMMMBXWZaW:, Si 0i;i::. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM27:, :MM .i,, rMMMMMB8X2 . :7Zr;i i..i:,. .MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7XS;:: Z8 ,ir,i: .i2ZaBMWBWB8B2SX2Zr irr:,. :MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M i,.,. MM ,;27ii;;.;rS7BBMMMM7 i0Baiii:,. iMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ ; ..,, :;ai Zai::ii0,i: iX2XaMMM .;;i;:.. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMM M M M MMMMMMMMMMM0MrXr,...,, i,; XMMX:,iX,;iii..7,i2W:W7 ,::,,. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMrr::, ;. aMM; i7:ii7;:77 iMM;M0i.ii:,. MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMM2i 280i ,i;. ZMMi.Xri:;;ii:i0X;i; W ::,,. ,MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMM02i WMMMMMMMX ,;XMMBr7i,i;;i,..X,,08 ; .;;:.. MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM M MM MM MMMMMMMMMMMMMa .M,MMMMW:XM.,X MMMZZr;:i;ii, 02X 0M. ,;;.. ZMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :0MaaMZMMMSMr;i MMMWWZS7;;ii:, rMMSX07 ,:,.. 2MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM ;MMMB :riMMWMMB0i:i;iii. 2; .,:,,. . .MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMXr, MM aW;MMMMMMMSZXSXr;:. i2Ma .,:... WMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBa,Z7MMXMMWaW7BW77r02;WW0BMBMZX7rX7i.i. X2M ,,:.. 2S;MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8Z2ZZZWZB20Z0280M0BB87;rrirrS;rrXr:. M 2 ,:,. :MMrrWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM02MZ222SrXX7XXSSa2a22S2X7ri777rSZMBa;7MM, :,. ,0MM..8MMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM80SiS8Xa2aXi :;;;;XMM,i ... :ZMM.iMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 ZMMMM2M MMMMMrM,MMS 0MM M BMMBZMM0a MWX .. .XM2 ,WMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMBaMMMMMM MMMMMM8M MMMZZ MMM7MMMW;MM;ZMMMMMBMMMMBr ..:2M2 .MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW8MMMMMMMMMMM,WM MMMMMM MMMMMMMM.MMMXM.M r28MMSrSM MMSiSM aMi ..,XM: MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMMMMMMMMMMWrMM WZZ7 : Z8 MMr87MMM: rS0aMMW . 8XM0ZMMW.0M; MM, ,:.XS. ;MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMZXMMM8;MiZMMMM WMM MM :MW i M WM2WM, M ZS 7MW W 0M; ,7:7.. MMMMMM
MMMMMMMMMMMMM ,MMM.MMMMMMMMMMMMXMMMMMMM MMMMMB M ;MMMB M .70a 2MZ rMM, ,8M.MM0; M8 rZr: .WMMMMMM
MMMMMMMMMMaMMXMMMMMMMMMMMMMMMMM 7 22.MMMWMMMM :MMMMMrS MMM SMZ 8M ;Z;rM BMSX: MB .i, MMMMMMMM
MMMMMMMMMM :ZMMZ0MMSXMMMMMMMMMM MMMM.; MMMMMMMM MMMMWMM MaMM,XMMSr0S;Mrr2 MB 8M S 0M . ;MMMMMMMM
MMMMMMMMMM MrM.iXZ 7MMMMMMMBW MMMMMMM MMMMM Mr MMMMMM MM MZ WMZZaMMM iX WM ZrMrMM MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMZ MX8:SX8i,SMMMMM0WMM2WMMMWWMM MMa XMM MM0MZiSMa;r.. M,MMM : MM2M7 XM, MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM M MZZ782X,aMMMaMMWMMW: MMWMMM : MMMMM MMMM S M; .2X,M MM: MM MX8MSS . XM SMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MM0MaMMMMMM aMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMMMMM Mr iMMW . 0M BM MM::. MZX , 2M MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM:XMMMMM MMZMMMM MMMWBiM. MM;S M0 .XZM2r,M 7MM0 , 7r 2 88iMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM 7MMMMMMMM0MM7MMMMMMMZ.MriMMMM: M , Z M ZMMMMM7aMM Mr8 MM ., : MMM07MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMZ MMMMMMMMMMM,8MMMMMMM MMM, MM. MMM S: X M 7Z MMMMi 2; XZ;M MM; ,:.i MMMM8SMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWMMMMMMMMMMM 2MB88MS MMMMM 8 .M BWMWX7aSM MM M iMM aaM M MMM .. S,M72M: i0MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MZa2SMB 7Mi,.rMM MMMMMMa X SMMX aW8 MMMXW. M 8M.,..MrMMM ;M2:MM MMMMMMM
MMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMB7;MM MMMW028 MMri;iMZrMMMMMX. rS,M;rMMi 0i:M SS XX MZ:ZMMMMMM2 rMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMW2MMMMMMMMZB ;22MMiM 0iiS8 M ri a :i;W i MM r 8M 0S Z .2, M7rMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBW8,aMMZBMM aXB SM 2:8X8MZ XM 8;W:M MMrZ . M.W7MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB7Z0MM M8 W2XB rMa;MMMW8 BMaB2Z0 B8WZ2.W MM, MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7MW0MMS8M SMZiW7MMZ.WMSM :rMM aMMMM; MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMXZ7MMMMMMSMMMMMMM2MMMMMM2aMMM WMSiSM; i.;..S Z M8MMM,0MMZrirMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWMMMMMWMMMB0ZXMBMMMMMMB0Ma WMM.iMXSMMMM2 aMMM ;.rrMM W,MMM ,0,. ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM8MMMMMM8Z88X8.7;BMMM, MMM, M .M, ;MZ 8M; M r Z ;a; :M8 WM;aM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWSBMMMMBX2aSMM80BMM0XiMMMMZMMMB2BMSMMB MrM MBMMM;;; MZaiWMM 8W,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMZSMMMMMa2MM2 .MMMBBM2: iMa iiSMZBX MB aMaBZi i8ZMMM0 . MMrMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWSMMMrMMMMMM0WWMaWM i8aS80 WMMZ. M rWMMM; :M MMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, MWaMMMM. :MM MBiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ZZS;:X78BWSM22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:2MMMMMMMMMMMXr;:iir7;SZMMM7 .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM808aZMMM8:: :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M M M M M M M MMMMMMMMMMMMMMMMB WMZa22MMZSr ,..iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M M M MMM MMM MMM MM MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXS0MMZ: :iii 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M M M M M MM MM MMMMMMMMMMMMMWMMM0MMMMMM, ;Xr:;;, iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMM M M MMMMM M MMM M MM MMMM MMMMMMMMMMMMMMM07rSXS iX2r;;r7;, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMM M M M M M M MM MM MMMMMMMMMMM0i :i .;aBS:,,i7ri;: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr,.::ii;77r;7i:;7i:i;77iiiii WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBaaiirr7XS7;i::Sai:r7Xr77;iii.:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW22SSXSrr7i;iira7,i7XXrr;i:i;i .aMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMB2ri2MX:iiii27,:r7r7ri;:i;7r;, 0MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0, . ;;XZMX rXi;XaXSZZrir;i;i;iiiii: .aMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS i;:,,,,i;;Xr:,,Sr;r7Zrrira8X;r777;:::i;ii:,.::i;MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB,i;;,,rSX;.;2;.,7.X00X0ZXi,i;rrr;r;;;;ii::i:irXX2MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi.,:iiirri:iXrrZMMMM82a7iii;iiir;rr;i:,,iiiirSSZMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ir7Xriii;r2WBX;..0MrrXX,,;;rir77r;iii;iii;rXXZMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWir;:rXi.:;7ZMMB2X2SSMZ;;rSXr:irr;;;;;;;;rXX2MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXS7i:iaX,77rr;X2aSr70MMX;X2Xr:i;i;;;;rXSXX8MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7X7rr;2Sr7X2X;r;2ar:.;7:i;7X7i;rr7r77SSS8MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMZ2ZMMMMMMMMMMBXXXS2S;;rSZ2X7riiir;iii;rrX7i;;;7X2SSWMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMX7r 7MMMMMMMMWZ2X;ir7i;77i;iir7XS77;rr777;r7XXS8MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM02aS7,:7r;XSaZWZSXaMMBX;X8MM8XXa7r;XSXSXXSXXSZMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMSa00a2XXS8002X772Z22aZSSBBaaSXSXr7Saa2S2SBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM822a22aaMMZX7X8MW82XSS7;rrXSX2BWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

<--------------------------------------------------------------------------------------------------->


*****************************************************************************************************
976-EVIL (1989)
*****************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
General Information
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Type.................: Movie
Compression Format...: XviD
Length...............: 01:32:23
Requires 700 MB CDR..: Yes

Audio Format.........: MP3
Bitrate..............: 128 - VBR
Hz...................: 48,000
Channels.............: Stereo

Video Format.........: AVI
Video Bitrate........: 925 kb/s(0.177 bits/pixel)
Resolution...........: 544x400
FPS..................: 23.976
Source...............: DVD 4x3
Original Format......: NTSC
Genre................: Horror
IMDb Rating..........: 3.6
Movie Information....: http://www.imdb.com/title/tt0094597/
CD1 Size.............: 700mb
CD2 Size.............:
Subtitles............: English, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Korean(idx/sub format)
Ripping Software.....: Gordion Knot
DVD Supplier.........: Midnight Group
Ripper...............: ThEdEaDLiVe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Synopsis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoax (Stephen Geoffreys), the nerdy teen hero of 976-EVIL, spends most of his time envying his
super-cool, biker cousin, Spike, when he's not being bullied at school or oppressed at home by his
religious fanatic mother. Things take a radical turn when Hoax begins calling a toll-free phone
number that provides daily "horrorscopes," and he becomes possessed by a demonic force that enters
his mind and body via the telephone line. Soon he's taking violent revenge on all those who crossed
him. The film is directed by Robert Englund, best known as Freddy Krueger from the NIGHTMARE ON ELM
STREET series.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Release Notes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Will start adding subs to all my rips now also ; - ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Greets
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nucleus - OdiumX - Gore-E - STR

GRiMRiPPERS - INFECT - iMAGiCA

ScAreDsHitleSS - ReVeNgE - ferox

Stetheboro - VideoMan - KamuiX

JoeZombi - Vet - All that spread horror

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Death To
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mpaa - Riaa - Overpeer (you guys are pathetic) - Baytsp

Retspan - MediaSentry - Media Defender - MediaForce

NetPD - Nuke Pirates - And all other anti p2p assholes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

~Those who live, live off the dead.~

_______ _ .____ _ .____ .___ . __ __
' / / / ___/ / ___ / ` / ` | | ___
| |,---. |__. / | |__. / ` | | | | / .' `
| |' ` | ,' | | | | | | | | / |----'
/ / | /----/ `___,' /----/ `.__/| /---/ /---/ / / `.___,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


http://images.dead-donkey.com/images/976evil2jf.jpg
http://images.dead-donkey.com/images/976evil23sd.jpg
http://images.dead-donkey.com/images/976evil39to.jpg

976-EVIL.1989.DVDRip.XviD-ThEdEaDLiVe.avi (700 MB) [Stats]
976-EVIL.1989.DVDRip.XviD-ThEdEaDLiVe.idx (199 KB) [Stats]
976-EVIL.1989.DVDRip.XviD-ThEdEaDLiVe.sub (13 MB) [Stats]

Format: DivX/XviD
Source: DVD
Category: Supernatural
Sub-Category: Demonic
Date: 18 Aug, 2007
Hits: 13060
Score: None
Submitter: spudthedestroyer
Add this entry to facebook Add this entry to Del.icio.us Add this entry to stumbleupon
View original forum thread: 976-Evil (1989) (15 Replies)
Advertisement
 
Donation
· Help out
· Donations
· Affilate Schemes
· Feedback
 
Site Search

[Advanced Search]
 
Polls
What is the most important factor that makes you watch a horror movie?
IMDb rating or comments
Cover or poster (design, gore, atmosphere)
Screenshot pictures taken from the movie
Plot outline (background story)
Posts on dead-donkey rating the movie as good or bad
Persons involved (actors, producer, director)
Something else ... I will post it below.
  
pollcode.com free polls
 
Theme
 
Login
Username:

Password:


[Not Registered?]
[Forgot Password?]
 

Disclaimer
The content of this website was created for dead-donkey.com, but may be published freely with reference.
Submitted reviews are owned by the original author who should be contacted for permission on reproduction or publication. All referenced movies, games, and literature are property of their respective owners.
All ed2k links submitted are unfiltered, unmoderated, and unedited, and are provided as-is from hashlinks found freely on the edonkey2000 network and exist regardless of this site.
Their validity, legality and content is subject to the end users usage. Any harm encounted through such use is the responsability of the user.


This site's code was written by Spud The Destroyer for www.dead-donkey.com 2005+